eStypendia

stypendia

Stypendia online

System eStypendia jest systemem umożliwiającym internetowe wypełnianie wniosków stypendialnych przez studentów.

Wspomaga pracę pracowników w pełnej obsłudze złożonych wniosków stypendialnych.

Podstawowe funkcjonalności systemu

Obsługiwane stypendia

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium socjalane zwiększone
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 • Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych.
 • Wniosek o przyznanie zapomogi.
 • Stypendium ministra za wybitne osiągniecia.

Możliwości systemu

 • Import danych z Systemu Obsługi Studenta.
 • Eksport wypełnionych wniosków w dowolnym formacie.
 • Możliwość śledzenia obiegu wniosku
 • Tworzenia list rankingowych
 • Elektroniczna komunikacja ze studentami: komunikaty na konto, e-maile, sms-y.

W przypadku pytań dotyczących systemu eStypendia prosimy o kontakt.

W przypadku zainteresowania systemem eStypendia możemy zaprezentować system na terenie Uczelni.